Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Sensommaren förde med sig rikliga algblomningar i havsområdena och sjöarna

På öppet hav var sensommarens blomningar av blågrönalger mer omfattande än i fjol. I sjöarna förekom mer blomningar av blågrönalger än i genomsnitt i slutet av sommaren, men ytterst rikliga blomningar observerades endast i några sjöar.

Ytanhopningarna av blågrönalger i Finlands havsområden var mer omfattande än i fjol. I sjöarna situationen gällande blågrönalger var bättre än i genomsnitt mellan juni och mitten av augusti.

Läs mera:

Regionala algöversikter (på finska):

 


Regional information