Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Elektronisk anmälan av jordbruksskiften ger färre övervakningar på gårdarna

När jordbrukarna har övergått till att använda e-tjänster har jordbruksskiftesanmälningarna blivit mer exakta, vilket minskar antalet övervakningar på gårdarna. Våren 2015 gjorde cirka 86 % av jordbrukarna upp sin stödansökan i Viputjänsten och anmälde jordbruksskiftesuppgifterna elektroniskt. De elektroniskt anmälda uppgifterna var så mycket exaktare än uppgifterna på papper att antalet gårdar som tas till NTM-centralernas övervakning minskar avsevärt.

I fjol måste NTM-centralerna på grund av arealavvikelser granska 3700 gårdar. För största delen av dem var skillnaden mellan den anmälda arealen och den areal som digitaliserats i åkerskiftesregistret mycket liten. I år behöver man bara ta cirka 120 gårdars arealer för granskning. Det här lättar betydligt på arbetsbördan för såväl jordbrukare som förvaltning.

Förutom att de jordbruksskiftesuppgifter som jordbrukarna uppgett har blivit exaktare har man också beslutat upphöra med övervakningen av obetydliga arealskillnader. Om skillnaden mellan jordbrukarens anmälda areal och uppgifterna i åkerskiftesregistret är mindre än 0,1 hektar behöver NTM-centralen inte besöka gården för att göra en ny mätning av området.

Läs mera:


Regional information