Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Sommarens algsammandrag: I de sydvästra havsområdena förekom exceptionellt kraftiga blomningar av blågrönalger

I de sydvästra havsområdena förekom mycket omfattande ytansamlingar av blågrönalger i juli-augusti. Näringsämnena som den föregående höstens och vinterns stormar lyft till ytan och den mycket varma perioden i juli gynnade algblomningarna. Lokala blomningar av blågrönalger observerades i synnerhet i de inre delarna av Skärgårdshavet och vid Finska vikens västra kust. I insjöarna var algläget bättre än i genomsnitt nästan hela sommaren. Enstaka rikliga blomningar förekom endast i några kontrollsjöar.

Riksomfattande algsammandrag 4.9.2014:

Regionala algöversikter 4.9.2014:

På finska:

 

 


Regional information