Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Kimmo Puolitaival överdirektör för NTM-centralen i Egentliga Finland

Diplomingenjör Kimmo Puolitaival, 57, har valts till överdirektör för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland för en bestämd tid på fem år med början den 1 juni 2014. Regeringen fattade beslut om utnämningen den 28 maj 2014.

Puolitaival har arbetat som direktör för ansvarsområdet näringarna, arbetskraften och kompetensen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egenliga Finland sedan den 1 april 2014. Han har tidigare varit direktör för Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå.  

Läs mera:


Regional information