Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Evira övervakar vårens utsädeshandel

I Finland får endast certifierat utsäde marknadsföras. Under år 2014 kontrollerar Livsmedelssäkerhetsverket Evira speciellt ocertifierat utsäde, utsädespartier som underkänts i certifieringen, utsädespackerier som har upphört med verksamheten, partier från år 2013 med avvikande grobarhet samt lökutsädets grobarhet.

 Evira ger akt på försäljningsannonser om ocertifierat, s.k. grått utsäde i tidningarna och på webben samt utreder anmälningar och tips om handel med grått utsäde. Evira kontrollerar att partier som underkänts i certifieringen inte trots allt blir till utsäde.

Som hjälp i tillsynen använder Evira Närings-, trafik- och miljöcentralernas och kommunernas myndigheter. Importen av utsäde övervakas av tullen. Lagen om handel med utsäde reglerar verksamheten i anslutning till produktion, förpackning och marknadsföring av utsäde.


Regional information