Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Digitaliseringen har skapat grund för tillväxt i kreativa branscher

Den kreativa branschen har snabbt blivit en integrerad del av det finländska företagsfältet. Den utgör en del av helheten företagstjänster. Digitaliseringen har mångfaldigat möjligheterna att duplicera egna produkter och distribuera dem globalt. I branschen finns också många företag vars primära kund är den enskilda konsumenten.  Bra exempel på detta är företagen inom spelbranschen eller kläddesignerna.

Så konstateras det i de branschrapporter om programvarubranschen och kreativa branscher som arbets- och näringsministeriets Branschtjänst publicerade i Helsingfors den 16 december 2014.

Inom kreativa branscher arbetar cirka 43 500 personer. De arbetar på totalt cirka 12 000 verksamhetsställen med en omsättning på över sex miljarder euro. Branschen har vuxit under de senaste åren och hör till de branscher som har förmått återhämta sig från finanskrisen. Den största enskilda sysselsättande sektorn inom branschen är dataprogrammering.

Läs mera:


Regional information