Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Få observationer av blågrönalger i havet, i sjöarna har mängderna minskat

I havsområdena har det observerats små mängder blågrönalger vid sammanlagt fyra observationsplatser i Finska viken och södra Skärgårdshavet. Vid Finska vikens östra kust har det inte längre observerats rikliga ytblomningar av blågrönalger. Jämfört med långtidsmedeltalet för tidpunkten har observervationerna av blågrönalger varit mindre.

Läs mera:

Regionala algöversikter:

På finska:


Regional information