Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Alguppföljningen drar igång

Observeringar publiceras varje torsdag under sommaren.

Risken för algblomningar på Finlands havsområden obetydlig eller måttlig

Enligt en prognos för blågrönalger gjord av Finlands miljöcentrals havscentrum är risken för blågrönalgsblomningar på Finlands havsområden i sommar huvudsakligen obetydlig. På västra Finska viken, i södra delen av Skärgårdshavet och nordöstra delen av Östersjöns huvudbassäng är risken dock måttlig. Till Bottniska viken väntas inga större blomningar. Risken för algblomningar är störst i södra Östersjön.

Läs mera:

Riksomfattande översikt av algsituationen 6.6.2013 på finska:

Regionala alguppföljningar:

På finska:


Regional information