Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Ajankohtaista maaseudun rahoituksesta (Etelä-Savon ELY-keskus)

Manner-Suomen maaseudun ohjelmakauden 2007–2013 päätöksentekoa on jatkettu mm. maaseudun yritystukien, laajakaistahankkeiden ja eräiden muiden hanketyyppien osalta 30.6.2014 asti. Yleisimpien hankemuotojen osalta ohjelmakauden 2007-2013 päätöksenteko ELY-keskuksissa päättyy kuluvan vuoden loppuun.

Maatalouden investointitukien viimeisellä hakukierroksella haettiin koko maassa avustuksia noin 46,5 miljoonaa euroa. Avustusvaroja näihin investointeihin on mahdollista kohdistaa 15–17 miljoonaa euroa, joten päätöksenteossa joudutaan käyttämään ensimmäistä kertaa koko ohjelmakaudella valintamenettelyä. Varojen kohdentamisessa priorisoidaan nuorten viljelijöiden aloittamishakemukset. Valintamenettelystä on säädetty valtioneuvoston asetuksella. Vuonna 2014 maatalouden rakennetukien rahoitus jatkuu kansallisin varoin ja pääpiirteissään nykyisillä säännöillä. Uusi kohdentamisasetus valmistunee vuoden loppuun mennessä.

Maaseutuvirastosta maksetaan joulukuun aikana merkittävä määrä maatilojen tukia: tilatuki, valkuais- ja öljykasvipalkkio sekä toinen erä luonnonhaittakorvauksesta ja erityisympäristötuista sekä EU:n eläinpalkkioita. Maksamisen aloittamisen ajankohtaan vaikuttavat EU:n säädösten asettamat rajoitukset ja valvontojen tilanne.  Kesken oleva valvonta voi viivästyttää yksittäisen tilan tukien maksua, jolloin tuet lähtevät maksuun valvonnan valmistuttua. Etelä-Savossa pyritään kyseiset valvonnat tekemään ennen 18.12., jotta kaikki tilat voisivat saada tukensa kuluvan vuoden aikana.

Lähteet:  Maaseutuviraston Aitta –uutiskirje ja mavi.fi –verkkosivut.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4074


Regional information