Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Nya teknologier och lösningar ska öka gruvbranschens konkurrenskraft

Befolkningstillväxten, ökad efterfrågan i tillväxtekonomierna samt urbaniseringen ökar efterfrågan på metaller och mineraler globalt. När efterfrågan på råvaror ökar framhävs råvarueffektiviteten, som kräver nya lösningar. Den framtida tyngdpunkten i gruvbranschen ligger i nya teknologier för ett hållbart utnyttjande av råvarutillgångarna.

Den bedömningen görs i branschrapporten om gruvindustrin från arbets- och näringsministeriets Branschtjänst. Rapporten offentliggjordes i Helsingfors den 28 november. Rapporten har sammanställts av branschchef Maarit Kokko från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland.

Läs mera från arbets-och näringsministeriets och ELY-centralens meddelande, 28.11.2013 (tem.fi)


Regional information