Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Vattentjänstunderstöd för år 2014 lediga att sökas

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet förklarar 2014 års vattentjänstunderstöd lediga att sökas. Söktid är 15.10.-30.11.2013. Vattentjänstunderstöd för åtgärder som betjänar samhällens vattenförsörjning och avloppssystem, behandling av avloppsvatten och utnyttjande av avloppsslam och som ska utföras under kalenderåret 2014, förklaras lediga att sökas. Beslut om beviljande av stöd för vatten- och avloppsåtgärder fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen.

Bestämmelser om stödförutsättningarna och stödberättigade åtgärder finns i lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004). Mer information om stödverksamheten finns i miljöhandledningen "Stödjande av vattentjänster".

Läs mera:

Tilläggsuppgifter:


Regional information