Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Kotiseudun ympäristö Lapuanjokivarressa -opetuspakettia kouluille on päivitetty (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kotiseudun ympäristö Lapuanjokivarressa -opetuspaketti kouluille on laadittu alun perin vuonna 2004 Euroopan Unionin aluekehitysrahaston tukemien Kuortaneenjärvi-hankkeiden (2003–2005) ja Lapuanjoen yläosan kehittämishankkeen (2002–2004) yhteistyönä.  Opetuspaketti päivitettiin syksyllä 2013 osana EU:n Life+ 2009 -osarahoitteista Välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan – GisBloom -hanketta (2010–2013).  Päivitystyön tarkoitus oli saattaa opetuspaketti uudelleen Lapuanjoen vesistöalueen koulujen saataville ja käyttöön.

Opetuspaketti on suunniteltu etenkin peruskoulun opettajien käyttöön ja se sisältää perustietoa Lapuanjoen vesistöalueen luonnosta ja ympäristöstä ja niissä tapahtuneista muutoksista, painopisteenä vesi- ja maaseutuluonto. Paketti koostuu kolmesta osuudesta: lukuosuudesta (tekstiosuus), kertaustehtävistä ja kalvosarjasta.

Opetuspaketti on saatavilla julkaisukirjasto Doriasta:


Regional information