Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Kohta taimenet polskivat Virtain koskissa (Pirkanmaan ELY-keskus)

Viime vuonna kovan virtaaman vuoksi keskeytyneet kalataloudelliset kunnostustyöt jatkuvat syyskuussa Virtain Wolanderinkoskessa. Kun työt saadaan valmiiksi Wolanderinkoskessa, siirrytään muutama kilometri alavirtaan päin ja aloitetaan Enonkosken kunnostus.

Kunnostustyöt oli tarkoitus aloittaa jo vuonna 2011, mutta myös silloin poikkeuksellisen kova virtaama aiheutti sen, ettei ensimmäistäkään kaivinkoneen kauhaisua paikalla nähty. Työt saatiin käyntiin vuoden 2012 syksyllä, mutta syksyn runsaat sateet keskeyttivät hyvin alkuun päässeen kunnostustyön. Nyt näyttää siltä, että kunnostus voidaan tehdä hyvässä syyssäässä. Ensi vuonna voidaan alueelle tehdä taimenen poikastutuksia ja kokeilla myös taimenmädin istuttamista. Koskista tulee hyvä lisä pohjoisen Pirkanmaan taimenvesiin ja ennen kaikkea sen myötä saadaan uusia taimenen lisääntymisalueita.

Hankkeella on pitkä historia: se käynnistettiin jo 1990-luvun alussa, ja kunnostussuunnitelma saatiin valmiiksi 1990-luvun puolivälissä. Silloin aika ei ollut kypsä kunnostuksen toteuttamiseen. Vuonna 2010 hanke otettiin uudelleen esille, kun Virtain kaupunki lähti viemään kunnostusta eteenpäin. Mukaan tulivat osakaskunnat ja Virtain kalastusalue, joka otti vastuun hankkeen toteuttamisesta. Virtain kalastusalue pitää tärkeänä, että taimenen lisääntymiseen löytyy alueita sen kalastusalueen vesiltä. Kalastusalue onkin ottanut tavoitteekseen taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden kunnostuksen. Kunnostustyötä ovat rahoittaneet Pirkanmaan kalatalousasioista vastaava Hämeen ELY-keskus, Virtain kaupunki ja Virtain kalastusalue. Pirkanmaan ELY-keskus on antanut hankkeeseen asiantuntija-apua.


Regional information