Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Fiskeavgifterna stiger


Priset på statens fiskeavgifter kommer att höjas. Fiskevårdsavgiften för ett helt kalenderår höjs från 22 euro till 24 euro och den länsbaserade handredskapsavgiften (spöfiskeavgiften) från 29 euro till 31 euro. Avgiften för en veckas fiske är sju euro också i fortsättningen.

Statsrådet gav sitt förslag till riksdagen den 16 september. Den föreslagna prishöjningen grundar sig på stegringen av  levnadskostnadsindexet.

Läs mera på finska:


Regional information