Navigeringsmeny

Upphandling av arbetskrafts- och företagstjänster

NTM-centralerna ordnar arbetskrafts- och företagstjänster (TE-tjänster) i samarbete med arbets- och näringsbyråerna. Upphandling styrs av lagstiftning, upphandlingslagen, lagen om off- entlig arbetskrafts- och företagsservice samt integrationsfrämjande. 

För vem upphandlar TE-tjänster?

NTM-centralerna ordnar arbets- och näringstjänster för personkunder samt företags- och arbetsgivarkunder.

Aktuellt om upphandling

4/2022

Statsrådet utfärdar regler för statens ämbetsverk och institutioner om sanktionerna. Syftet för reglerna är att klargöra informeringen om och författningsgrunden för den situation som kriget i Ukraina orsakat samt att genomföra de sanktioner som införts, och att styra till ett enhetligt förfarande i statliga ämbetsverk i planeringen och styrningen av verksamheten.

8/2021

Vi höll en virtuell workshop den 3.6.2021 om utvecklandet av upphandling av arbetskrafts- och företagstjänster på riksomfattande nivå. I workshopen deltog 200 personer, av vilka hälften var serviceproducenter och den andra hälften representanter för beställarna, dvs. sakkunniga inom NTM-centralen, arbets- och näringsbyrån och arbets- och näringsministeriet. I workshopen kartlade vi utvecklingsteman för riksomfattande upphandling.

Sammanställning från utvecklingsworkshopen 3.6.2021 (på finska, pdf)


Regional information