Arbete

Information om uppgifter och tjänster inom arbetslivet, lönegarantin och invandringen

Uutisia -Työ

null I mars fanns det 331 500 arbetslösa arbetssökande

I mars fanns det 331 500 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 331 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 22 500 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 4 400. Av de arbetslösa arbetssökandena var 162 200 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. 

I slutet av mars fanns det i hela landet 79 500 permitterade, vilket är 5 500 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 104 000. Detta är 39 100 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 120 000, det vill säga 12 700 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 500 färre än i mars i fjol, dvs. sammanlagt 40 600. I januari–mars avslutades 54,9 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 10,3 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

I mars anmäldes 77 700 nya lediga jobb, dvs. 14 200 fler än i mars i fjol. Allt som allt fanns det i mars 162 500 lediga jobb, vilket är 12 600 fler än för ett år sedan.

I slutet av mars deltog 117 100 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 2 100 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Läs mer

Telefonservice för lönegarantin

mån-fre 12.00 - 15.00
0295 020 020 (lna/msa)

Läs mera om telefontjänster

Telefonservice för uppehållstillstånd för företagare

tis - tors 10.00 - 11.00
0295 020 980 (lna/msa)

Läs mera om telefontjänster

TE-tjänstens telefonservice

mån - fre 9.00 - 16.15
Personkund
0295 025 500 (lna/msa)

Arbetsgivare och företagare
0295 020 500 (lna/msa)

Läs mera om telefontjänster