Navigeringsmeny

Foskning och utveckling ingressi

Forskning och utveckling

Om skärgårstrafiken har man med åren gjort undersökningar och utvecklingsplaner av många slag. Skärgårdstrafikens servicenivå har ändå länge hållit sig så gott som oförändrad på grund av finansieringen.


Regional information