Navigeringsmeny

Nationell stödmodell för företag som drabbas av avvecklingen av torvproduktionen  

Arbets- och näringsministeriet har berett en nationell stödmodell för företag som drabbas av den snabba avvecklingen av torvproduktionen. Stödformerna är stöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner och utvecklingsbidrag för utveckling av ny affärsverksamhet i ett företag som lägger ned torvproduktionen. Förfarandet för ansökan om stöd har öppnats i början av år 2022.

Övergångsstöd till företag som avstår från energitorvutvinning förbereds.

NTM-centralen i Norra Österbotten beviljar och betalar ut stödet för övergångsperioden och skrotningspremien. När det gäller företagets utvecklingsbidrag är det NTM-centralerna i Norra Österbotten, Södra Savolax, Mellersta Finland och Tavastlandsom beviljar och betalar ut stöden.


Regional information