Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Tietosuojaseloste_ Vesihuollon seudulliset yhteistyötilaisuudet_Uusimaa

Tietosuojaseloste

Tämän selosteen tarkoituksena on informoida henkilötietojen käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Selostetta päivitetään tarvittaessa.

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 36, 00521 HELSINKI

kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi
Viite: Sanna Laakso
0295 021 128

2. Tietosuojavastaava

tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

3. Rekisterin nimi

Vesihuollon seudulliset yhteistyötilaisuudet Uudellamaalla, marraskuu 2020

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään tapahtumaviestintään ja -järjestelyihin sekä turvallisuuden varmistamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Ilmoittautujien nimet, organisaatio, sähköpostiosoite ja mihin neljästä tilaisuudesta ilmoittautuja osallistuu.

Tietoja säilytetään siihen asti, kunnes tilaisuudet on järjestetty.

6. Tiedon säilytysaika

Tietoja säilytetään siihen asti, kunnes neuvottelupäivät on pidetty.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ei ole.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kyselyn kautta kerättävät tiedot ovat ELY-keskuksen sisäistä tietoa, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen(EU) 2016/679 artikla 32A Manuaalinen aineisto: Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.B ATK:lla käsiteltävät tiedot: Kyselypalvelun tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajantietokantoihin jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puoelsta on oikeus siihen.

11. Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 15

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle:

Uudenmaan ELY-keskus,Kirjaamo, PL 36, 00521 HELSINKI, kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi

Viite: Sanna Laakso, sanna.laakso(at)ely-keskus.fi

12. Tiedon korjaamisoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 16 ja 17

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle:

Uudenmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 36, 00521 HELSINKI, kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi,

Viite: sanna.laiho(at)ely-keskus.fi

13. Muut mahdolliset oikeudet

14. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Tietosuoja.fi