Navigeringsmeny
VAR Alueen tila ja näkymät Tiet ja liikenne

Vägar och trafik - Egentliga Finland och Satakunta

Trafikverket och NTM-centralerna samlar in uppgifter som visar vägnätets och trafikens tillstånd, dvs. vägnätsuppgifter. Med hjälp av dem får man information om bl.a. vägnätets trafikmängder, säkerhet, kondition samt utrustning, anordningar och begränsningar.

Uppgifterna förs in i datasystem, varav de viktigaste är vägregistret, konditionsregistret, broregistret, olycksfallsregistret och Digiroad.

Trafikverket svarar för produktionen av vägnätsinformation och för informationstjänsten.

Uppdaterad: 25.05.2022