Navigeringsmeny

Regional information

Työttömien määrä väheni edelliskuusta (Kainuu)

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseen liittyvät toimet ovat kääntäneet työttömyyden huomattavaan kasvuun. Työttömiä työnhakijoita oli Kainuussa toukokuun lopussa 4 704, eli 53 % enemmän (+1 633) kuin edellisvuonna. Positiivista kuitenkin on, että huhtikuun lopusta työttömien määrä laski 419:llä (-8 %). 

Työttömyys on lisääntynyt eniten palvelu- ja myyntityöntekijöillä, alle 50-vuotiailla ja naisilla. Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 1 375 eli 1 156 enemmän (+528 %) kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden kasvusta 71 % johtui siis lomautettujen määrän kasvusta.

TE-toimistoon ilmoitettiin toukokuun aikana 623 uutta avointa työpaikkaa eli 27 % vähemmän (-235) kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyyden kasvusta huolimatta monilla aloilla on edelleen työvoimapula. Vaikeinta oli löytää teollisuustuotteiden kokoonpanijoita, terveydenhuollon erityisasiantuntijoita eli esimerkiksi lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä sekä avustavia keittiö- ja ruokatyöntekijöitä.

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 432 681, eli 91 % enemmän (+206 155) kuin vuotta aiemmin. Kainuussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,9 %, eli 5,3 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän, ja koko maassa 16,5 % (+7,9 prosenttiyksikköä).

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. Seuraava työllisyyskatsaus (kesäkuu 2020) julkaistaan 21.7.2020 klo 8.00.

Lisätietoja:
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Yritys- ja työvoimapalvelut -yksikkö
Atte Laitinen, 0295 023 886
Sposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
http://www.elykeskus.fi/kainuu

Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto
Tiina Veijola, 0295 039 116
Sposti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)