Navigeringsmeny

Regional information

Parkeringsarrangemangen ändras vid Kalkstrand i Sibbo

NTM-centralen i Nyland och Sibbo kommun förnyar parkeringsarrangemangen vid Kalkstrand i slutet av maj 2020. Trafikmärkena placerades i terrängen i slutet av maj. Parkeringen i hamnområdet (P2) ändras till parkering med parkeringsskiva. Långtidsparkering cirka 300 meter från stranden (P1). De nya arrangemangen informeras med trafikmärken och informationstavlor på Kalkstrandsvägen och vid Kalkstrand.

Satama-alueen pysäköintipaikat (P2) on tarkoitettu lyhytaikaiseen pysäköintiin. Pidempiaikainen pysäköinti on mahdollista n. 300 metriä ennen satamaa sijaitsevalla yksityisellä pysäköintialueella (P1) maksua vastaan.

Hamnområdets parkeringsplatser (P2) är avsedda för kortvarig parkering. Parkeringsskiva ska användas varje dag kl. 9–21. Parkering i högst 3 timmar. Parkeringsplatserna är markerade och det är inte längre tillåtet att till exempel parkera delvis på trottoaren. Det är möjligt att parkera under en längre tid på en privat parkeringsplats (P1) som ligger cirka 300 meter före hamnen mot en tim-, dygns- eller säsongsavgift.

Parkeringen på hamnområdet vid Kalkstrand kommer att övervakas av parkeringsövervakningen som ordnas i samarbete mellan Sibbo och Kervo. Ett privat parkeringsövervakningsföretag ansvarar för övervakningen av parkeringsområdet för långvarig parkering. Felparkering leder till en felparkeringsavgift.

Felparkering har länge varit ett problem vid Kalkstrand. Tidvis har vägen och vändplatsen varit blockerade av bussar, varuleveranser och till och med utryckningsfordon. Från Kalkstrand trafikerar ett förbindelsefartyg med invånare i skärgården, men också besökare och båtförare. Staten, kommunen, invånarna och företagarna i området har försökt lösa problemet tillsammans. Syftet med tidsbegränsningarna och övervakningen av parkeringen är att Kalkstranden även i fortsättningen ska fungera och vara säker för alla parter.

Ytterligare uppgifter:

Sibbo kommun
e-post: info(at)sipoo.fi
Telefon: +358 9 23 531

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)