Navigeringsmeny

Regional information

Kiteellä Puhoksen kohdalla alkavat liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyjen rakentaminen (Pohjois-Karjala)

Valtatie 6 ja kantatie 71 liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyjen rakentaminen käynnistyy kesäkuun alussa. Tavoitteena on liittymän havaittavuuden ja liikenteen sujuvuuden sekä liikenneturvallisuuden parantaminen. Työt saadaan valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Hankeen kokonaiskustannus on noin 2,1 miljoonaa euroa.

Rakentamistyöt aloitetaan kesäkuun alussa Puhoksen teollisuusalueelle menevältä tieosuudelta, sekä uuden tieosuuden rakentamisella valtatie 6 - Puhoksentie. Heinä-Elokuussa työt jatkuvat valtatie 6:n  liittymän kanavointiin rakennettavien uusien liikennekaistojen rakentamisellä ja uudet yksityistie- ja kevyen liikenteen järjestelyt tehdään alkusyksyllä.

Liikenteelle aiheutuu haittaa lähinnä valtatiellä 6, johtuen alennetuista ajonopeuksista ja työmaaliikenteestä. Rakentaminen ulottuu paikoittain myös lähelle valtatien reunaa, jolloin ajokaistoja joudutaan ohjaamaan valtatien toiselle reunalle. Liikennöinti valtatien molemmilla ajokaistoilla pyritään kuitenkin säilyttämään koko työn ajan. Työaikaiset nopeusrajoitukset työmaan alueella ovat pääsääntöisesti 50 km/h. Tarpeen mukaan käytetään myös nopeusrajoitusta 30 km/h, esimerkiksi Länsiväylän sillan kohdalla/alla.

ELY-keskus toivoo kaikilta tiellä liikkujilta varovaisuutta. Erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden toivotaan kiinnittävän huomiota jatkuvasti muuttuviin liikennejärjestelyihin sekä työmaaliikenteeseen. Autoilijoilta pyydetään varovaisuutta, koska valtatiellä 6 Puhoksen liittymän kohdalla on runsaasti työmaaliikennettä.

Työn rakennuttajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus ja urakoitsijana Savon Kuljetus Oy.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Reijo Hakanen
p. 050 350 9761
Keski-Suomen ELY-keskus

Työmaapäällikkö
Riku Kananen
Savon Kuljetus Oy
p. 044 7272666

Hankkeen verkkosivut
https://vayla.fi/pohjois-karjalassa-rakenteilla/valtatie-6-ja-kantatie-71-liittyma-ja-kevyen-liikenteen-jarjestelyt-puhoksen-kohdalla-kitee

 

 

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)