Navigeringsmeny

Regional information

  

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Årets reparationsentreprenad av rörbroar startar, korrigerad tidtabell (Landskapen i Österbotten)

Sundström Ab Oy fungerar som entreprenör för reparationen av rörbroar i de österbottniska landskapen år 2020. Arbetena utförs under sommaren och hösten. 

Reparationsarbetena börjar vecka 32 och färdigställs 30.11.2020. Reparationsobjekten består av följande broar: Rajaoja (vecka 32), Syysperä (vecka 32), Koivupuro (vecka 33), samt enligt den preliminära tidtabellen Risö (vecka 33), Kunnarinluoma (vecka 34), Pahanoja (vecka 36) och Jokela (vecka 36). På den bifogade kartan finns reparationsobjekten utmärkta. 

Under tiden då arbetet på broarna pågår, stängs vägen av för all trafik. En separat kungörelse om tidpunkten när vägen är stängd publiceras i de lokala tidningarna. Vid broarnas tillfarter kommer informationstavlor och vägmärken att läggas upp. 

NTM-centralen och Sundström Oy beklagar eventuella olägenheter som arbetet medför. 

Bilaga: Karta över reparationsobjekten (pdf)

Mer information:  

Entreprenör: Sundström Ab Oy Entreprenad, Emil Hagman, tfn 044 298 4115 

Övervakande konsult: Raimo Vessonen, tfn 0400 868 416 (SiltaRami Oy)