Navigeringsmeny

Regional information

  

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Sysselsättningsöversikt för augusti: Arbetslösheten fortsatte att öka i augusti jämfört med situationen året innan, men minskade betydligt jämfört med juli månad (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Enligt sysselsättningsöversikten som arbets- och näringsministeriet just publicerade fanns inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av augusti sammanlagt 10 670 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 659 fler (+ 52,2 %) än för ett år sedan, men 2 678 färre än i juli. Jämfört med situationen året innan ökade arbetslösheten inom alla NTM-centralers områden, mest i Nyland (+ 60,4 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa med 41,7 %.

Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av augusti var antalet heltidspermitterade 2 611 dvs. 2 330 fler än för ett år sedan (+ 829,2 %).


Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta (9,2 %). Motsvarande andel i hela landet är 12,5 %.

Arbetslösheten ökade på alla orter, i alla yrkesgrupper och i alla åldersgrupper

Arbetslösheten ökade i alla kommuner inom verksamhetsområdet för Österbottens arbets- och näringsbyrå jämfört med augusti förra året. Arbetslösheten ökade mest i Vasa och Karleby. Arbetslöshetsgraden i Vasa var i augusti 12,3 %, i Karleby 9,3 % och i Jakobstad 11,2 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var lägst i Larsmo (4,1 %) och i Närpes (4,4 %).

Arbetslösheten ökade i alla åldersgrupper. Det fanns 1 407 (+444) arbetslösa arbetssökande under 25 år och sammanlagt 1 201 (+ 405) 25-29-åriga. Antalet arbetslösa över 50 år var 3 599 (+ 1 008). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i åldersgruppen 40-44 år (+ 498, + 79.3 %) jämfört med föregående år.

Arbetslösheten ökade i alla yrkesgrupper jämfört med året innan, mest inom gruppen för oklassificerbart arbete (t.ex. personer utan yrke och de som byter yrke) samt i yrkesgruppen för byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare.

Av de arbetslösa arbetssökandena var 59 % män och 41 % kvinnor. Andelen män ökade jämfört med året innan och jämfört med föregående månad.  

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under augusti månad 1 734 nya lediga jobb, vilket är 188 färre (- 9,8 %) än för ett år sedan. Antalet nya lediga arbetsplatser minskade mest i yrkesgruppen för byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (-89).

Man försöker allt snabbare vägleda arbetslösa arbetssökande till tjänster

Den starka tillväxten i arbetslösheten på grund av coronasituationen minskar aktiveringsgraden; antalet personer i tjänster har minskat med 6,5 % och arbetslösheten ökat med 52,2 % jämfört med föregående år. Den omfattande arbetslösheten dvs. arbetslösa arbetssökande och personer i tjänster var i augusti sammanlagt 17 681.

- Coronavirusepidemin har fört med sig enormt många nya kunder, och våra resurser har inte på långa vägar räckt till att vägleda alla personligen. Det skulle dock vara viktigt för att kunderna bättre skulle hitta tränings-, utbildnings- och övriga tjänster. Dessa tjänster har vi bra utbud på, och responsen av dem har huvudsakligen varit mycket positiv, konstaterar Österbottens TE-byrås direktör Mika Palosaari.

- Som bäst håller vi på att utarbeta allt effektivare vägledning till tjänsterna som är en viktig del av jobbsökningsprocessen. Lyckligtvis har vi också fått tilläggsanslag för att anställa nya tjänstemän, fortsätter Palosaari.
 

Läs hela sysselsättningsöversikten

Briefly in English

www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjanmaa.aspx


Ytterligare information:
Österbottens TE-byrå, direktör Mika Palosaari, tfn 0295 056 150
NTM-centralen i Österbotten, överdirektör Timo Saari, tfn 0295 028 501