Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Vinterhastigheterna tas i bruk under denna vecka

Under tisdagen 29.10 träder vinterhastigheterna i kraft på landsvägarna. Samtidigt inleds en övergångsperiod för motorvägarnas variabla hastighetsbegränsningar, då kan begränsningen 120 km/h användas under ljus tid och i goda väderförhållanden. Övergångsperioden kan fortsätta fram till slutet av november om omständigheterna tillåter detta.

De sänkta hastighetsbegränsningarna för vintern och den mörka tiden tas i bruk i Nyland och Päijänne-Tavastland tisdagen 29.10. Detta betyder att hastighetsbegränsningarna sänks på största delen av motorvägarna och andra huvudvägar. På motorvägar sänks hastighetsbegränsningen från 120km/h till 100 km/h. Begränsningarna på 100km/h på andra vägar sänks till 80km/h.

På riksvägarna 2 och 4 förblir hastighetsbegränsningen 100km/h i kraft på avsnitten med omkörningsfiler med räcken mellan filerna. På riksväg 6 förblir hastighetsbegränsningen 100km/h huvudsakligen i kraft på avsnittet med breda filer mellan Forsby och Kouvola. Likaså förblir hastighetsbegränsningen 100km/h i kraft på avsnittet med dubbelkörbana på Ring III.

På landsväg 282 (Somerontie) vid Torronsuo sänks hastighetsbegränsningen till 60km/h på grund av den utmanande halkbekämpningen på vägen.

 

Övergångsperioden för hastighetsbegränsningarna tas i bruk på motorvägarna

Motorvägarnas hastigheter under vintern och den mörka tiden sänks till 100km/h. Som undantag är avsnitten med variabla hastighetsbegränsningar på riksvägarna 1 och 7 under oktober och november. På dessa avsnitt kan begränsningen 120km/h användas under ljus tid och gott väglag. Under mörker och dåliga väderförhållanden sänks hastighetsbegränsningen även på dessa avsnitt.

 

"På riksväg 1 måste man fästa särskild uppmärksamhet på det kurviga avsnittet mellan Helsingfors och Lojo. På detta avsnitt är kriterierna för övergångsperioden strängare än på andra vägavsnitt eftersom vägen är utmanande för vinterdäck på grund av ovanligt skarpa kurvor", berättar trafiksäkerhetsansvarig Marko Kelkka vid NTM-centralen i Nyland.

 

På områden med variabla hastighetsbegränsningar övervakar Trafikverkets vägtrafikcentral körförhållandena, såsom väglaget, rusningar och belysningsomständigheterna. Utgående från dessa uppgifter bestämmer de lämpliga begränsningar för situationen.

 

Hastighetsbegränsningarnas främsta uppgift är att öka på vägtrafikens säkerhet. Vanligtvis övergår man till sommarbegränsningar mellan mars och april om väderförhållanden tillåter detta.

 

Ytterligare information:

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Trafiksäkerhetsansvarig Marko Kelkka, 0295 021 291, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 


Regional information