Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Förbättring av landsväg 724 vid Metviken, Vasa (Österbotten)

Byggprojektet framskrider enligt den planerade tidtabellen.

Omvägsarrangemangen i projektet ändras längs Alskatvägen och skede 2 tas i bruk 27.6.2019.

I det andra skedet av omvägsarrangemangen påbörjas bygget av gång- och cykeltunneln längs Brändövägen. Omvägen i riktning med Alskatvägen, som för tillfället är i bruk i Brändövägens korsningsområde, flyttas till att löpa under viadukten som är under byggnad. Den nuvarande tillfälliga trafikljuskorsningen flyttas således från omvägen/Brändövägens korsning till Alskatvägen.

Arrangemangen för den lätta trafiken ändras så att de som kommer från Gerby svänger till Idrottsgatan, varifrån det finns en förbindelse för den lätta trafiken till Brändövägen. Sträckningen från Brändö i riktning mot centrum ändras, men orsakar inga men av omväg.

I det följande skedet tas Brändövägens viadukt i bruk för trafik i oktober 2019. Då löper både fordonstrafiken och den lätta trafiken över den nya bron. Efter detta inleds förnyelsen av Bofinkens gång- och cykeltunnel.

Vi tackar väganvändarna för tålamodet och hoppas att ni fortsättningsvis tar det lugnt i trafiken på arbetsplatsområdet.

Bilagor              

Bilaga 1. Omvägs- och trafikarrangemangen i skede 2

Bilaga 2. Fotografi av den nya vägsträckningen under Brändövägens viadukt

Mer information:

  • Janne Ponsimaa, projektchef, NTM-centralen, tfn 0295 027 746
  • Jan-Ove Ingo, byggchef, Vasa stad, tfn 0400 692 007
  • Timo Kujanpää, projektchef, Skanska Infra Oy, tfn 050 544 7110

Regional information