Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Vattenväxter i sjöarna i Nyland inventeras under sommaren 2019

I sommar inventeras vattenväxter i åtta sjöar i Nyland. Inventeringarna utförs i följande sjöar: Kylänpäänjärvi (Askola), Kytäjärvi (Hyvinge), Kypärijärvi (Lojo), Jäljänjärvi (Lojo), Saukonpää (Lojo), Nummijärvi (Lojo), Lappträsk (Lappträsk) samt Finnträsk (Kyrkslätt).

Inventeringarna utförs från slutet av juli fram till slutet av augusti (23.7–28.8). De sjöspecifika tidpunkterna bestäms under sommaren och beror delvis på väderförhållandena under inventeringsperioden.

Vattenväxter inventeras med s.k. vegetationslinjer, av vilka det beroende på sjöns storlek finns 4–5 per sjö. Linjerna dras från stranden ut mot den öppna sjön så långt som vegetationen når. Utöver luftskottsväxter inventeras också flytbladsväxterna, långskottsväxterna och bottenbladsväxterna som växer på bottnen.

Foto: Jaana Marttila

Inventeringarna utförs från en kanot och genom att vada med hjälp av vattenkikare och olika slags krattor. Fältarbetet räcker i allmänhet från en dag upp till några dagar per sjö. Den tid som arbetet tar på en sjö är bland annat beroende av väderförhållandena och av mängden linjer och vegetation i sjön. För att röra sig till linjerna och på sjön använder man en kanot.

Vegetationsinventeringarna i Nyland utförs årligen i varierande sjöar i juli–augusti då vattenvegetationen är som rikast. Inventeringarna ingår i en större uppföljning av NTM-centralen, vars syfte är att utreda vattnens status med hjälp av vattenprov och biologiska variabler. Utöver vattenväxterna utgörs de biologiska faktorerna av bland annat fiskar, bottendjur och växtplankton. Uppgifter som fås från inventeringarna används för att utvärdera sjöarnas status och klassificera deras ekologiska status.

Vattenvegetationsinventeringarna beställs av NTM-centralen och utförs av Silvestris luontoselvitys Oy. Man kan följa med hur inventeringarna framskrider under sommaren på Facebooksidan "Uudenmaan vesistöt". www.facebook.com/uudenmaanvesistot. Silvestris luontoselvitys Oy utfärdar också en rapport utifrån inventeringarna. Rapporten är tillgänglig vid NTM-centralen i Nyland när den är klar.

Ytterligare information:

  • Esko Vuorinen, Silvestris luontoselvitys Oy, tfn 050 538 0386
  • Överinspektör Jaana Marttila, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 431 (juni och augusti)

Regional information