Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Ändringsansökan gällande regleringstillståndet av Svartån i Lojo sjö har inlämnats för tillståndsbehandling

Koskienergia Oy har lämnat in en ändringsansökan gällande Lojo sjös reglering till tillståndsmyndigheterna.
Utvecklings- och granskningsarbetet gällande regleringen av Lojo sjö leddes och finansierades av en styrgrupp
i vilken följande instanser ingick: Nylands NTM-central, städerna Raseborg, Lojo och Högfors, Vichtis och Loppis
kommuner, innehavaren av regleringstillståndet Koskienergia Oy, Helsingforsnejdens miljötjänster samt
Västra Nylands vatten och miljö rf. Regleringens granskningsarbete gjordes av Finlands miljöcentral. Ändringen
av tillståndet finansierades av Nylands NTM-central, Koskienergia Oy och områdets kommuner Lojo
Raseborg och Vichtis. Med anledningen av ärendet ordnades publika tillfällen under sommaren 2018. Myndigheterna
informerade officiellt senare då ärendet blev anhängigt.

» Läs hela pressmeddelandet här

 


Regional information