Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Lapin suhdannekehitys jatkui positiivisena myös vuonna 2018 - paras kehitys rakentamisessa ja matkailupalveluissa (Lappi)

Lapin liikevaihdon kehitystrendi säilyi positiivisena koko maan kehitystä noudatellen, joskin edellisvuotta maltillisempana. Toimialoista kehitys oli paras rakentamisessa sekä matkailupalveluissa. Kasvu oli vahvaa myös majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä liike-elämää palvelevassa toiminnassa. Henkilöstömäärän (ml. julkinen sektori) kehitystrendi on ollut liikevaihtoa maltillisempi.
 

Toimialoista kaivostoiminta erottuu edelleen selkeästi pitkän aikavälin trendikehityksessä muita toimialoja positiivisemmalla liikevaihto- ja henkilöstömääräkehityksellään. Kaivostoiminnan jälkeen liikevaihto on kehittynyt parhaiten rakentamisessa, matkailupalveluissa ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Teollisuuden liikevaihdon kehitys on ollut vaihteleva ja hieman alavireinen.

Henkilöstömäärän kehitystrendi on ollut viime vuosina paras matkailupalveluissa ja rakentamisessa. Lapin kaikissa matkailukeskuksissa liikevaihdon kehitys on ollut positiivinen viimeiset kolme vuotta. Liikevaihto kasvoi myös vuonna 2018, vahvimmin Saariselällä ja Rovaniemen alueella.

Vuonna 2018 Kemi-Tornion seutukunnan liikevaihdon kasvu jatkui, mutta maltillisempana kuin edellisenä vuonna. Kaikilla seurattavilla toimialoilla liikevaihto kasvoi, eniten kuljetuksessa ja varastoinnissa. Henkilöstömäärä lisääntyi eniten rakentamisessa. Teollisuuden henkilöstömäärän kehitys kääntyi lievään laskuun.

Liikevaihdon kasvu jatkui Rovaniemen seutukunnassa myös vuonna 2018. Seurattavilla toimialoilla liikevaihdon kasvun veturina olivat majoitus-ja ravitsemistoiminta sekä rakentaminen. Teollisuudessa liikevaihto kääntyi laskuun edellisten vuosien vahvan kasvun tasoittuessa. Henkilöstömäärän kehitys oli kaikilla toi-mialoilla positiivinen. Henkilöstömäärän lisäys oli vahvinta rakentamisessa ja kaupassa.

Lapin muissa seutukunnissa liikevaihto on kasvanut voimakkaimmin Pohjois-Lapissa sekä Torniolaaksossa.

Tuoreimman Lapin suhdannekatsausraportin 2019 löydät Lapin luotsi -sivustolta.

Lisätietoja:    

Mervi Nikander
050 4445606
strategiapäällikkö
Lapin liitto

Heino Vasara
029 503 9689
johtava toimiala-asiantuntija
Lapin ELY-keskus
 

Mikä on Lapin Suhdannekatsaus?

Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu (http://www.stat.fi/suhdannepalvelu/index.html) tuottaa Lapin maakunnalle vuosittain tiedot liikevaihdon, teollisuuden viennin ja henkilöstömäärän suhdannekehityksestä määriteltyjen toimialojen, matkailukeskusten yritysryhmien sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Suhdannekatsaus on toteutettu Lapin liiton, Lapin ELY-keskuksen, Lapin kauppakamarin, Lapin Yrittäjien, Finnveran, Rovaniemen kehityksen sekä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteistyönä.


 

                                   
                                           
                                           


Regional information