Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Selvitys: Maaseuturahaston tuet edistäneet osaamista ja yritysten toiminnan laatua (Satakunta)

Yritykset kokevat, että maaseuturahaston investointituki on parantanut yrityksen toiminnan laatua ja edistänyt uusien tuotteiden ja palveluiden syntyä, selviää viiden ELY-keskuksen yhdessä teettämästä maaseutuohjelman toteutuksen väliarvioinnista. Kehittämishankkeiden merkittävimpiä vaikutuksia ovat hanketoteuttajien mukaan olleet kohderyhmän osaamisen lisääntyminen.

Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset teettivät yhteistyönä alueellisten maaseudun kehittämissuunnitelmien väliarvioinnin, jonka loppuraportti on nyt julkaistu. Väliarviointia varten selvitettiin Länsi-Suomen ELY-keskusten maaseuturahastosta rahoittamat kehittämishankkeet ja yritystuet vuosina 2015–2018. Arviointia varten tehtiin kyselyitä tuensaajille sekä haastateltiin maaseudun toimijoita. Lähtöaineisto koostui 322 rahoitetusta kehittämishankkeesta ja 863 rahoitetusta yritystuesta.

Lue koko tiedote: Selvitys: Maaseuturahaston tuet edistäneet osaamista ja yritysten toiminnan laatua (pdf, 605 kt)

Kuva: maaseutuyrityksille myönnetyt tuet 2015-2018


Lisätietoja antaa:

  • Satakunnan ELY-keskus
  • Maaseutuyksikön päällikkö
  • Timo Pukkila
  • timo.pukkila@ely-keskus.fi
  • 0295 022 115

Regional information