Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Piipsjärven kalatie mahdollistaa kalojen vaelluksen Piipsjärveen ja Piipsanjoen yläosille asti (Pohjois-Pohjanmaa)

Pyhäjoen vesistöalueeseen kuuluva Piipsjärvi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Oulaisten kaupungissa. Järven pinta-ala on 389 ha ja keskisyvyys noin 2 m. Järven läpi virtaa 40 km pitkä Piipsanjoki. Piipsjärvellä on merkitystä lähialueen tärkeänä virkistys- ja kotitarvekalastuskohteena.

Piipsjärven vedenpintaa on aikanaan laskettu ja se oli pitkään järvikuiviona. Järven veden pinta nostettiin 1970-luvulla rakentamalla järven luusuaan pohjapato. Säännöstelyluvan haltija on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja pohjapadon käytöstä ja hoidosta on vastannut Oulaisten kaupunki.

Vesienhoitosuunnitelman 2016-2021 mukaan Piipsjärvi on tyydyttävässä ja Piipsanjoki välttävässä ekologisessa tilassa. Liian suuri kuormitus ja kalankulun estyminen liian jyrkän pohjapadon takia vaikeuttavat tavoitteena olevan hyvän ekologisen tilan saavuttamista.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta Maveplan Oy teki suunnitelman Piipsjärven säännöstelypadon kalatiestä ja pohjapadon kunnostuksesta. Kalojen kulkumahdollisuuksien palauttaminen mahdollistaa paikalliskalojen liikkumisen vapaasti järven ja joen välillä sekä avaa mahdollisuuden palauttaa vaelluskalat Piipsanjokeen.

Kalatie valmistui keväällä 2019. Kalatien kokonaispituus on noin 140 metriä. Se suunniteltiin ja rakennettiin siten, että se mahdollistaisi kaikkien kalalajien vaivattoman liikkumisen pohjapadon ohi. Kalatie koostuu yläosan 16-metrisestä betoniosuudesta sekä alaosan luonnonmukaisesta uomasta. Kalatien yläpään betoniosuus koostuu kolmesta altaasta, jotka ovat 5 metriä pitkiä ja 2 metriä leveitä. Altaiden välinen putouskorkeusero on keskimäärin 15 senttimetriä. Luonnonmukaisen osuuden keskimääräinen leveys on noin 3-4 metriä ja kaltevuus noin 1,5 %. Kalatien toimivuutta ja mahdollista hienosäätötarvetta tullaan selvittämään erillisessä hankkeessa, jossa selvitetään laajemmin pienten kalateiden toimivuutta.

Kalatien rakentamisen ja pohjapadon kunnossapidon kustannuksiin ovat osallistuneet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulaisten kaupunki. Lisäksi rahoitusta on saatu Vattenfall-ympäristörahasta.

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Kimmo Aronsuu, p. 0295 038 308, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Regional information