Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Työttömyyden lasku hidastuu, työvoiman kysynnän kasvu kiihtyy (Uusimaa)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli maaliskuun lopussa yhteensä 68 771 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 5 591 (-7,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyyden lasku oli Uudellamaalla Suomen toiseksi hitainta. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten työttömiä oli ammatteihin luokittelemattomien (14 526) ja erityisasiantuntijoiden (11 451) ammattiryhmissä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli maaliskuun lopussa 8,0 %.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 6 365, mikä on 655 (-9,3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 21 658, mikä on 3 769 (-14,8 %) vähemmän kuin vuoden 2018 maaliskuun lopussa.  Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 12 656, mikä on 266 (-2,1 %) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja oli maaliskuun aikana haussa 28 646 eli 5 532 (23,9 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Runsaasti uusia avoimia paikkoja oli mm. rahdinkäsittelijöiden ja varastotyöntekijöiden (2 123 paikkaa), myyjien (1 794), myyntiedustajien (1 228), lähihoitajien (996), ja ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden (918) nimikkeissä.

Katsaus on luettavissa täältä.


Regional information