Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Pohjois-Savon alueelliset kehitysnäkymät: Talouden ja työllisyyden kehitysnäkymät edelleen positiiviset (Pohjois-Savo)

Talouden ja työllisyyden kehitysnäkymät edelleen varsin positiiviset. Suurimmat haasteet liittyvät osaavan työvoiman saatavuuteen, joka osaltaan rajoittaa kasvua.

Maakunnan yrityksillä edelleen vahva tilauskanta

Edelleen kohtalaisen hyvänä jatkuva talousvire ja yritysten nykyinen tilauskanta kannattelevat maakunnan elinkeinoelämää. Viimeisimmät suhdannenäkymät osoittavat kuitenkin pientä varovaisuutta investointien ja henkilökunnan määrän lisäämisen suhteen.

Pohjois-Savossa on investoitu viimeisten vuosien aikana runsaasti ja uusia investointeja toteutetaan ja suunnitellaan erityisesti Kuopion ja Varkauden seuduilla. Rakentaminen on edelleen vilkasta tuotanto- ja toimitilapuolella, mutta asuntorakentamisen uskotaan palaavan normaalille tasolleen.

Teknologiateollisuudessa investoinnit ovat kohdistuneet pitkälti tuotannon tehostamiseen, jolloin henkilömäärien kasvu toimialalla on ollut maltillista.

Seudulla odotetaan ratkaisua Suomen suurimmasta yksittäisestä metsäteollisuuden tehdasinvestoinnista. Biotuotetehtaan perussuunnittelun ja lupien uskotaan valmistuvan kuluvan vuoden aikana. Toteutuessaan tehtaalle tarvitaan useita satoja puulogistiikan osaajia sekä kuljetus- että metsäkonepuolelle.

Työvoiman kysytä edelleen vilkasta - työvoiman saatavuus helpottumassa

Uusia avoimia työpaikkoja oli viime vuoden aikana 30 400, mikä on 3 400 työpaikkaa edellisvuotta enemmän. Suurinta kysyntä oli hallinto- ja tukipalveluissa. Myös kuluvan vuoden alkupuolella kysyntä näyttää erittäin vilkkaalta.

Rekrytointiongelmia on edelleen, mutta osaavan työvoiman löytäminen on kuitenkin aavistuksen helpompaa. Työvoiman saatavuusongelmat kohdistuvat nyt enemmän korkeamman osaamisen työtehtäviin sekä erikoisosaamiseen. Alueen työpaikat on pystytty täyttämään kokomaan keskiarvoa nopeammin.

Työtehtävät ovat murroksessa ja edellyttävät korkeampaa koulutusta, kun samanaikaisesti osa osaamisesta menettää arvoaan työmarkkinoilla. Työvoimakoulutus kohdentuu uusille kasvaville toimialoille, kuten kansainväliseen kauppaan, digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin, ohjelmointiin, hyvinvointiteknologioiden kehittämiseen ja robotiikkaan.

Työttömyyden lasku hiukan hidastumassa

Työttömien määrä Pohjois-Savossa on alentunut yli 8 % vuoden takaisesta. Työttömyys alenee Pohjois-Savossa kuitenkin muuta maata hitaampaan tahtiin. Pitkäaikaistyöttömien eli vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä alenee puolestaan nopeammin kuin työttömyys keskimäärin. Pitkäaikaistyöttömiä on nyt noin 3 400, mikä on 15 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Nuorten, alle 25 -vuotiaiden työttömien määrä laski kolmen vuoden ajan nopeaan tahtiin, mutta nyt laskuvauhti on viime vuoden syksystä alkaen olennaisesti hidastunut. Ylä-Savossa ja Sisä-Savossa työttömien nuorten määrä on jopa hiukan noussut.

Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten näkemykset alueensa seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Katsauksessa arvioidaan seutukuntien elinkeinoelämän ja työllisyyden kehitysnäkymiä lyhyellä aikavälillä. Tavoitteena on myös nostaa esiin heikkoja signaaleja ja mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja, joiden toteutumisella voisi olla merkittäviä alueellisia vaikutuksia.

Liite:
Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus löytyy kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.
Pohjois-Savon osuus on luettavissa sivulta 223 eteenpäin.

Lisätietoja:
18.4.2019: yksikön päällikkö Jan Blomberg, Pohjois-Savon ELY-keskus, jan.blomberg(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 6552

23.4.2019 alkaen: ylitarkastaja Raili Nissinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 541, raili.nissinen(at)ely-keskus.fi

 

 

 


Regional information