Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset päättyvät Pirkanmaalla 8.4.2019 alkaen (Pirkanmaa)

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset poistetaan Pirkanmaan maakunnan alueella 8.4.2019 alkaen.

Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun nopeusrajoitusmerkit on vaihdettu. Talvinopeusrajoitusten poistaminen aloitetaan samaan aikaan myös muussa eteläisessä Suomessa. Merkkien tulee olla vaihdettuina viimeistään 9.4.2019.

Talven ajaksi 80 kilometriin tunnissa alennetut nopeusrajoitukset palautetaan 100 kilometriin tunnissa. Moottoriteillä nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta tieosuuksia, joilla on pysyvä alempi rajoitus.

Päällysteiden vaurioituminen siirtää 100 km/h ja 120 km/h -rajoituksiin siirtymistä usealla tiellä Pirkanmaalla

Päällystetyt tiet ovat jälleen kärsineet talven lauhoista keleistä normaalia enemmän. Tienpäällysteissä on talven jäljiltä halkeamia ja reikiä sekä muita vaurioita. Tienpitäjä varoittaa vakavammista päällystevaurioista tarvittaessa ja pahimmin vaurioituneilla osuuksilla kesänopeusrajoitukset palautetaan vasta, kun päällyste on kesän aikana korjattu.

Pirkanmaalla kohteet, joihin jätetään alennettu 80 km/h -rajoitus toistaiseksi, ovat:

  • Valtatie 3 Kylpylän liittymä - Pukaran liittymä, Teikangas
  • Valtatie 12 Kärppälän ohituskaista
  • Valtatie 12 Sarkolan ohituskaista - Tottijärvi
  • Maantie 249 Häijää - Hämeenkyrö, koko välin 100 km/h nopeusrajoitusosuudet jäävät 80 km/h

Oikea ajonopeus tilanteen mukaan

Ajokelit tiestöllä saattavat vaihdella vielä paljonkin tienkohdittain ja vuorokaudenajoittain. Vaikka talviajan nopeusrajoitukset nyt poistuvat, on autoilijoiden syytä olla tarkkaavaisia kelien suhteen ja sovittaa ajonopeutensa muuttuvien olosuhteiden mukaiseksi. Esimerkiksi yöpakkaset tai lumi- ja räntäsateet saattavat heikentää ajo-olosuhteita huomattavasti. Merkityt nopeusrajoitukset eivät tarkoita sitä, että kyseistä nopeutta pitäisi kaikissa tilanteissa ajaa, vaan turvallinen ajonopeus saattaa olla huomattavastikin tätä alempi.

Kevät tuo autoilijoiden lisäksi paljon myös muita liikkujia teille. Kävelijät, pyöräilijät ja mopoilijat on syytä ottaa huomioon. Autoilijan velvollisuutena on jättää heille riittävä tila kohdattaessa tai ohitettaessa sekä välttää lian ja soran roiskuttamista. Keväällä olosuhteet tien reunassa voivat olla pitkään huonommat kuin itse ajoradalla.

Lisätietoja:

  • Pirkanmaan ELY-keskus, liikenneturvallisuusasiantuntija Roosamari Leppälä, puh. 0295 036 259

Regional information