Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Etelä-Savossa on tehty runsaasti luomusitoumuksia (Etelä-Savo)

Etelä-Savossa tehtiin viime vuonna kokonaan uusia luomusitoumuksia 16 kappaletta. Yli viisi hehtaaria lisäalaa hakeneille tehtiin 18 uutta sitoumusta ja 16 luomutilalle liitettiin alle 5 hehtaaria lisäalaa entisiin sitoumuksiin. Luonnonmukaista tuotantoa koskevia viisivuotisia sitoumuksia on 250 tilalla ja sitoumuksista maksettiin vuonna 2018 kaikkiaan 2,43 miljoonaa euroa. Luomusitoumusala oli 16,3 % käytössä olevasta maatalousmaasta.

Luonnonmukaisen tuotannon hakemuksia saapui Etelä-Savon ELY-keskukseen vuonna 2018 yhteensä 49 kappaletta. Uusien luomutoimijoiden hakemuksia saapui 18 kpl ja 31 luomuviljelijää haki tavanomaisessa tuotannossa olevien lisäalojen liittämistä luomutuotantoon.

Luomutuotantoa oli Etelä-Savossa vuonna 2018 yhteensä 277 maatilalla ja 12 522 peltohehtaarilla. Luomuvalvontajärjestelmässä olevan alueen peltoala oli 17,4 % (15,9 % vuonna 2017) eli luomu jatkaa tasaisesti kasvua maakunnassamme. Uusien luomuviljelijöiden lisäksi tiloilla tehtiin myös sukupolvenvaihdoksia, mikä osaltaan kertoo luomun myönteisestä kehityksestä Etelä-Savossa.

Oilammen laidun. Kuva: Anni-Elina Aittamäki
 

Luomu on monipuolista Etelä-Savossa

Luomun monipuolisuus näkyy eri tuotantosuunnissa: luomukotieläintiloja on maitotiloilla, lihakarjatiloilla ja hunajantuotannossa. Perinteisen kasvinviljelyn lisäksi erikoistumista on sekä puutarha- että avomaanvihannestiloilla. Myös maatiloilla tehtävää tuotteiden alhaista jalostusta on 15 tilalla. Kiinnostusta metsien luomusertifiointiin on edelleen olemassa, vaikka potentiaalia metsien sertifointiin olisi Etelä-Savossa vielä enemmän. Hidasteena sertifioinnille nähdään tarkastusmaksun korkea hinta suhteessa saatuun hyötyyn.

Uutta luomusitoumusta ei voi hakea vuonna 2019

Kokonaan uutta luomusitoumusta ei ole mahdollista hakea tänä vuonna. Jo voimassa olevaan luomusitoumukseen voi hakea liitettäväksi enintään 5 hehtaaria korvauskelpoista lisäalaa ainoastaan tilusjärjestelyjen yhteydessä. Mahdollisesti sitoumuksen ulkopuolelle jäävää, hallinnassa olevaa peltoalaa on viljeltävä luonnonmukaisen tuotannon ehtojen mukaisesti. Sitoumusalan siirtäminen sitoumuskauden aikana sitoumuksen haltijalta toiselle viljelijälle, jolla on luomusitoumus, on mahdollista ilman pinta-ala rajoituksia. Luonnonmukaisen tuotannon sitoumustyypin muutokset ovat mahdollisia: kasvituotannon sitoumuksen voi muuttaa sitoumukseksi luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta ja päinvastoin. 

Linkki:

Lisätietoja:

Luomuvalvonta:
Maaseutuasiantuntija Marja Pulkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 073, marja.pulkkinen(at)ely-keskus.fi

Luomusitoumus:
Johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 098, ossi.tuulainen(at)ely-keskus.fi
Maaseutuasiantuntija Hillevi Teittinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 135, hillevi.teittinen(at)ely-keskus.fi


Regional information