Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Pirkanmaan ELY-keskuksen asiakastyön laatu ja palvelukyky ovat korkealla tasolla (Pirkanmaa)

Pitkäjänteinen työ asiakaslähtöisen toiminnan ja asiakaspalvelun kehittämisessä näkyy tuoreissa asiakastyytyväisyystuloksissa. Asiakkaiden kokema palvelutaso on erinomainen kaikissa palveluissa. Toiminta on asiakaslähtöistä ja palveluhenkistä.

Pirkanmaan ELY-keskuksen asiakas- ja lupapalveluiden toimintaan ollaan tyytyväisiä. Erityisesti valtakunnallisesti tuotettaviin erikoiskuljetuslupiin ollaan erittäin tyytyväisiä. Tulosten valossa maksatuksen ja rahoituksen palvelut toimivat hyvin, vaikka kirittävääkin vielä löytyy asioiden käsittelynopeudessa. Yritysten kehittämispalveluissa tehty kehittämistyö näkyy entistä tyytyväisimpinä asiakkaina ja yritysten tarpeisiin on kyetty vastaamaan hyvin. ELY-keskuksen henkilöstö saa kiitosta asiantuntevasta ja ystävällisestä palvelusta.

Asiakkaat ovat arvioineet asteikolla 1-5 Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntemuksen, ystävällisyyden, annetun neuvonnan ja päätöksen perustelut kiitettäväksi yli 4 keskiarvolla.

- Tyytyväiset asiakkaat ja ammattitaitoinen henkilöstö ovat toimintamme kulmakiviä. Aiomme jatkossakin panostaa palveluidemme ja asiakaspalvelun kehittämiseen, sanoo Pirkanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Leena Vestala.

Vuosittain toteutettavaan palvelutyytyväisyyskyselyyn kuuluvat kaikki 15 ELY-keskusta sekä KEHA-keskuksen maksatuspalvelut.

Katso yhteenveto tuloksista: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2019/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/asiakkaat-tyytyvaisia-ely-keskusten-seka-keha-keskuksen-palveluihin-asiakastyon-laatu-erinomaista

Lisätiedot: Pirkanmaa ELY-keskuksen ylijohtaja Leena Vestala, puh. 0295 036 216.


Regional information