Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Kaakkois-Suomeen uusia METSO -kohteita 325 hehtaaria (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus perusti vuonna 2018 uusia metsiensuojelualueita yhteensä 325 hehtaaria 42 metsänomistajan hakemuksesta.

Yksityisiä suojelualueita perustettiin 225 hehtaaria 29 kohteelle. Valtiolle ostettiin luonnonsuojelutarkoituksiin 78 hehtaaria 11 metsänomistajalta ja kahden metsänomistajan kanssa ELY-keskus teki sopimuksen metsän määräaikaisesta suojelusta. Suojelusta maksettiin korvauksia metsänomistajille yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.

METSO -kohteiden pinta-alat vaihtelivat muutamasta hehtaarista 30 hehtaariin, keskikoon ollessa 7 hehtaaria. Suurin osa suojellusta metsäpinta-alasta oli monimuotoisuudelle merkittäviä kangasmetsiä. Suojeluun saatiin myös mm. lehtoja ja puustoisia soita.

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Ohjelma tarjoaa metsänomistajalle mahdollisuuden suojella metsää vapaaehtoisesti korvausta vastaan.

METSO-ohjelma jatkuu vuoteen 2025 saakka. Kaakkois-Suomi on ympäristöministeriön nimeämää metsiensuojelun painopistealuetta, jossa ennestään on hyvin alhainen metsiensuojeluaste, ja jonne nyt suunnataan suojelumäärärahoja. METSO-ohjelman tavoite vuodelle 2019 Kaakkois-Suomessa on 480 hehtaaria.

Lisätietoja:

- Metsätalousinsinööri Pekka Jokinen, puh. 0295 029 240, pekka.jokinen@ely-keskus.fi
- Diplomi-insinööri Paula Mattila, puh. 0295 029 258,  paula.mattila@ely-keskus.fi


Regional information