Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Avtal har nåtts om kostnaderna för att pumpa bort flödesvatten från invallningsområdena längs Lappo å (Landskapen i Österbotten)

Invallningsföretagen längs Lappo å, Lappo stad och Kauhava stad samt NTM-centralen i Södra Österbotten har efter flera års förhandlingar nått avtal om fördelningen av de kostnader som uppstår då flödesvatten ska pumpas tillbaka ut till ån efter att det via översvämningsluckor, översvämningströsklar och översvämningsvallar runnit ut på invallningsområdena. Jordbrukarna med odlingar i invallningsområdena längs Lappo å har redan länge ansett att det är oskäligt att jordbrukarna ensam ska stå för alla kostnader för pumpningen av flödesvatten. År 2015 antecknades avtalet om pumpningskostnaderna som ett av målen i planen för hantering av översvämningsrisker i Lappo å.

I avtalet som ingåtts fördelas pumpningskostnaderna i tre lika stora delar på avtalsparterna: 1/3 på invallningsföretagen, 1/3 på Lappo och Kauhava städer samt 1/3 på NTM-centralen i Södra Österbotten (staten). När det gäller invallningsområden som ligger på både Lappo och Kauhava städers mark, fördelas städernas andel av pumpningskostnaderna enligt arealen på invallningsområdet på respektive stads mark.

Invallningsområdena längs Lappo å (Alajoen Itäpuoli, Löyhinki, Haapoja, Ämppi, Saarimaa och Poomi) har byggts under 1960–2000-talen. Det är staten (NTM-centralen i Södra Österbotten) som innehar de vattenrättsliga tillstånden för invallningsområdena med undantag av Poomi invallningsområde, där tillståndsinnehavare är Poomi regleringsbolag. För underhållet av invallningsområdena står invallningsföretagen.

Invallningsområdena längs Lappo å har dimensionerats så att om en översvämning är större än en översvämning som förekommer i genomsnitt en gång på 20 år, släpps flödesvatten från Lappo å ut till invallningsområdena via översvämningsluckor, eller genom att det rinner ut över översvämningströsklar eller vid en mycket stor översvämning över vallarna. På detta sätt minskas översvämningsrisken i Lappo centrum och i Alakylä i Kauhava samt för bosättningen nedanför Lappo.

Fram till slutet av år 2018 har flödesvatten släppts ut till invallningsområdena längs Lappo å endast åren 1984 och 2013. Dessa gånger har mängden flödesvatten varit tämligen liten, men mängden flödesvatten som rinner ut till invallningsområdena kan uppgå till tiotals miljoner kubikmeter och pumpningskostnaderna till över 100 000 euro.

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Enhetschef, vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919
  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806

Regional information