Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

ELY-keskus sijoitti Pohjois-Karjalan kehitykseen lähes 26 miljoonaa euroa (Pohjois-Karjala)

Vuosi 2018 oli ennätysvilkas kehittämisrahoituksen kysynnän ja myönnön suhteen Pohjois-Karjalassa. ELY-keskus sijoitti Pohjois-Karjalan kehittämiseen lähes 26 miljoonaa euroa, josta yrityksiin lähes 21 miljoonaa euroa  sekä Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) kehittämishankkeisiin 5 miljoonaa euroa.

Kehittämisrahoituksella kasvua yrityksiin

Yrityksille suunnatulla noin 21 miljoonan euron rahoituksella myötävaikutettiin arviolta yli 60 miljoonan euron kehittämisinvestointien käynnistymiseen, noin 380 uuden työpaikan syntymiseen, yli 81 miljoonan euron uuden liikevaihdon syntymiseen. Lisäksi rahoituksella arvioidaan saatavan noin 37 miljoonan euron lisäys vientiin.

Yrityksille myönnetystä 21 miljoonan euron rahoituksesta noin 17,1 miljoonaa euroa rahoitettiin rakennerahasto-ohjelmasta ja noin 3,9 miljoonaa euroa maaseutuohjelmasta.

Yrityksille asiantuntija-apua kehittämispalveluilla

Yritysten kehittämisrahoituksen lisäksi ELY-keskus myönsi vuonna 2018 Pohjois-Karjalan alueella yrityksille merkittävästi rahoitusta myös Yritysten kehittämispalveluiden hankintaan. Kehittämispalveluiden hankintaan myönnettiin noin 130 yritykselle yhteensä noin noin 400 000 euroa avustusta. Määrä on kasvanut edellisestä vuodesta lähes kaksinkertaiseksi.

Yritykset luottavat tulevaan

"Yritykset luottavat Pohjois-Karjalassa tulevaan ja kehittävät kilpailukykyään ja markkina-asemaansa innovaatiotoiminnalla ja investoinneilla. Kilpailukyvyn kehityksessä merkittävä rooli näyttää olevan patenteilla ja muilla aineettomilla oikeuksilla sekä vähähiilisyydellä, joka on myös yksi merkittävä EU-alueen strateginen tavoite", iloitsee yksikön päällikkö Kalevi Pölönen. ELY-keskuksen tekemissä rahoituspäätöksissä 86 %:ssa rahoitettiin vähähiilisyyttä edistävää tuotantoa tai toimintoja. Suomi on asettanut tavoitteeksi käyttää rakennerahasto-ohjelman varoista vähintään 25% vähähiilisiin hankkeisiin.

Maaseuturahaston yritystuki

Maaseuturahastosta myönnettiin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa yritysten investointeihin ja perustamistukeen 3,1 miljoonaa euroa. Lisäksi Leader rahoitusta myönnettiin yritysten kehittämiseen 0,3 miljoona euroa. Tuella on myötävaikutettu 19 uuden yrityksen ja 133 työpaikan syntymiseen.

ESR-rahoitteiset kehittämishankkeet vaikuttivat työllisyyteen ja paransivat työvoiman osaamista

ELY-keskus myönsi Pohjois-Karjalaan ESR- ja EAKR kehittämisrahoitusta yhteensä 5,0 miljoonaa euroa. Käynnistyneistä hankkeista merkittävä osa suuntautui työllisyyden tukemiseen, osaamisen kehittämiseen (digitaidot ja kansainvälistyminen) sekä nuorten työllistämiseen. Merkille pantavaa oli se, että pk-yritykset osallistuivat aktiivisesti sellaisiin hankkeisiin, jossa toimenpiteet oli suunniteltu osittain tai merkittävältä osiltaan yrityskohtaisiksi.

Pohjois-Karjalassa on käynnissä yhteensä 65 ESR-hanketta.

Vuonna 2019 tavoitteena on tukea ESR rahoituksella erityisesti Pohjois-Karjalan työllisyystavoitteita ja saada avautuviin työpaikkoihin osaavia tekijöitä.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi, puh. 044 246 4670.
Johtava asiantuntija Timo Tanskanen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, timo.tanskanen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 170.
Ylijohtaja Ritva Saarelainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, ritva.saarelainen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 168.


Regional information