Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Talvihoitoa parannetaan Lapissa lähes tuhannella tiekilometrillä (Lappi)

Väylävirasto (aikaisemmin Liikennevirasto) on uusinut talvihoidon toimintalinjat viime vuoden aikana. Uudet toimintalinjat astuvat voimaan täysimääräisesti teiden hoitourakoiden kilpailuttamisen tahtiin. Vilkkaimmilla teillä sekä tänä vuonna kilpailutettavissa urakoissa muutokset on kuitenkin otettu käyttöön jo 1.1.2019. Tämä tarkoittaa korkeampia hoitoluokkia ja hieman tiukempia laatuvaatimuksia.

Lapissa talvihoitoluokkaa on 1.1.2019 nostettu 162 kilometrillä. 805 kilometrillä talvihoidon laatuvaatimuksia on hieman tiukennettu, mutta talvihoitoluokka on pysynyt samana. Näiden muutosten kustannusvaikutus on tänä vuonna n. 490 000 €.

Talvihoitoluokkia on korotettu

Talvihoitoluokka on Lapin alueella noussut korkeampaan luokkaan seuraavilla tiejaksoilla:

  • Kantatiellä 81 Rovaniemi-Posio-Kuusamo talvihoitoluokka on noussut luokasta II luokkaan Ib (109 km),
  • valtatiellä 4 välillä Rovaniemi-Vikajärvi talvihoitoluokka on noussut luokasta Ib luokkaan I (20 km) ja
  • seututiellä 955 välillä Lemmenjoen tiehaara-Inari talvihoitoluokka on noussut luokasta III luokkaan II (34 km).

Pääväyläasetuksen mukaisia tiukennuksia laatuvaatimuksiin

Liikenne- ja viestintäministeriö antoi loppuvuodesta 2018 asetuksen pääväylistä ja niiden palvelutasoista. Lapissa pääväyliin kuuluvat valtatiet 4 Inariin saakka, 21 välillä Tornio-Kilpisjärvi ja 29 välillä Keminmaa-Tornio.

Pääväylien kunnossapidon on oltava korkeatasoista. Näilläkin teillä talvihoitoluokka määräytyy toimintalinjoissa määritellyn liikennemäärän mukaan, eli nykyiset talvihoitoluokat pysyvät Lapin alueella pääosin ennallaan. Nykyisen hoitoluokan Ib laatuvaatimuksia on kuitenkin valtateillä 4 ja 21 tiukennettu n. 740 km matkalla siten, että hiekoituksen toimenpideaikaa on lyhennetty 4 tunnista 3 tuntiin ja tien tasaisuusvaatimusta kiristetty 1,5 senttimetristä yhteen senttimetriin. Tien enimmäislumimäärä neljä senttimetriä pysyy ennallaan.

Myös raskaan liikenteen määrä huomioidaan

Kantatiellä 82 Vikajärveltä Kemijärvelle on runsaasti raskaan liikenteen kuljetuksia ja myös tällä tiellä tiukennettu Ib luokan laatuvaatimus on astunut voimaan Vikajärveltä Kemijärven sahalle, yhteensä 66 km matkalle.

Uusien toimintalinjojen mukaisesti myös muilla teillä raskaan liikenteen määrä tullaan huomioimaan paremmin uusien urakoiden kilpailutusten yhteydessä.

Talvihoitotason määräytyminen

Tien talvihoitoluokka ja sitä kautta talvihoidon laatuvaatimukset määräytyvät pääasiassa tien liikennemäärän mukaisesti. Myös olosuhteet, eli lähinnä talven kylmyys vaikuttaa asiaan. Vilkkaimmilla teillä suolalla pystytään tie pitämään sulana ja lähes paljaana, mutta suola vaatii lauhat olosuhteet ja riittävän liikennemäärän, joka pystyy kuivattamaan tienpinnan. Esimerkiksi valtatiellä 21 liikennemäärä Kolarista Kilpisjärvelle on pääosin vain noin 500 - 600 ajoneuvoa vuorokaudessa, kun moottoritiellä Keminmaan ja Tornion välillä liikennettä on noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Poronhoitoalueella suolan käyttöä pyritään myös minimoimaan, koska suola houkuttaa poroja tielle ja lisää onnettomuusriskiä.

Olosuhteiden huomioiminen tiellä liikuttaessa

Lapissa liikutaan lähes puolet vuodesta talvisissa olosuhteissa, eikä kesäkelejä saada talvella aikaiseksi. Talvihoidon toimenpiteet vievät oman aikansa ja niitä toteutetaan laatuvaatimusten määrittämissä ajoissa. Tienkäyttäjällä on aina vastuu huomioida vallitsevat olosuhteet ja sopeuttaa ajonopeutensa kelien mukaiseksi. Ajantasaiset talvihoidon toimenpidetiedot löytyvät liikennetilanne sivustolta osoitteesta https://liikennetilanne.tmfg.fi/.

 

LISÄTIETOJA: Lapin ELY-keskus, ylijohtaja Jaakko Ylinampa p. 0295 037 199 ja kunnossapitoasiantuntija Tiina Salmi, puh. 0295 037 257

 

LIITE: kartta talvihoitoluokkien muutoksista (pdf)


Regional information