Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Kotoutumisentukena.fi - matalan kynnyksen kotoutumistoiminta koottuna yhteen osoitteeseen
 

Kotoutumisen parissa toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnattu palvelu kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen osoitteeseen matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa. Aiemmin hajallaan ollut tieto on nyt helposti haettavissa asiakkaan tarpeen mukaan.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämän kotoutumisentukena.fi-palvelun tavoitteena on, että ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät viranomaiset löytävät jatkossa helpommin tietoa asiakkaitaan kiinnostavista palveluista. Verkkopalvelussa toimintaa voi hakea asiakkaan elämäntilanteen mukaan, esimerkiksi toiminnan sijainnin, kohderyhmän tai kielen perusteella.

Verkkopalvelussa voi hakea ja ilmoittaa matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa, kuten kielikerhoja, kohtaamispaikkoja ja vertaisryhmiä. Esimerkiksi järjestöt, oppilaitokset ja seurakunnat järjestävät tällaista toimintaa usein lyhytaikaisilla hankerahoituksilla ja tieto toiminnasta on kulkenut maahan muuttaneita työssään ohjaaville viranomaisille sattumanvaraisesti.  Moni järjestötoimija miettii, miten luoda kontakteja viranomaisiin ja edistää asiakkaiden ohjautumista omiin palveluihin. kotoutumisentukena.fi-palvelu vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla kanavan, jossa voi tiedottaa omasta toiminnastaan ja saada siihen juuri omaan kohderyhmään kuuluvia asiakkaita.

Verkkopalvelua on kehitetty alusta lähtien tarvelähtöisesti erilaisten käyttäjäryhmien kanssa yhdessä. "Kaikessa tekemisessä on koko ajan pyritty siihen, että aidosti helpotetaan kotoutumista tukevien toimijoiden työn arkea. Palvelun avulla pyritään ratkaisemaan paitsi tiedonkulkuun liittyviä haasteita myös tukemaan yhteistyön syntymistä. Uuden palvelun avulla ohjauksesta järjestöjen palveluihin tulee toivottavasti jatkossa systemaattisempaa", painottaa projektipäällikkö Milla Mäkilä Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksesta.

Verkkopalvelu vahvistaa kotoutumista tukevan työn koordinaatiota, toimijoiden välistä dialogia ja alueellista yhteistyötä.  Se tukee alueellisten palveluiden suunnittelussa ja yhteiskehittämisessä tuomalla näkyviin toimijoiden ja palveluiden monimuotoisen kokonaisuuden ajantasaisesti. Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelu luo uusia mahdollisuuksia järjestöjen ja viranomaisten väliselle yhteistyölle.

"Kyseessä ei ole pelkästään verkkopalvelu vaan ajattelutavan muutos. Kotoutumisen edistäminen ei ole vain virkamiestyötä. Kansalaisyhteiskunnalla on kokonaisuudessa merkittävä rooli, jonka työ tulee uuden palvelun avulla paremmin näkyviin", toteaa ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö, Jaana Suokonautio.

Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelu julkaistiin 12.12.2018: Tiivistelmä julkaisuseminaarin ydinviesteistä

Lisätietoja:

projektipäällikkö Milla Mäkilä, Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -hanke

0295 021 060 milla.makila@ely-keskus.fi  

 


Regional information