Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2018

Renkrockarnas antal skall halveras, fler utvecklare av Porokello-applikationen

Från och med början av år 2019 deltar också Lapplands förbund och OP Försäkring Ab i finansieringen och utvecklingen av Porokello-applikationen tillsammans med andra stödare. Porokello varnar bilister för renar som rör sig på vägarna på renskötselområdet. Målsättningen är fortfarande att halvera antalet renkrockar, främja trafiksäkerheten och etablera Porokello-tjänsten.

Porokello är ett via mobiltelefonen fungerande varningssystem via vilket chauffören i trafiken får snabbt information om renar som rör sig på vägarna. Porokello-applikationen, som startade på sommaren 2016, har redan laddats ner av över 60 000 finska bilister. Under de första åren, som systemet har varit i bruk, har det gett användarna nästan 350 000 renvarningar.

- Med tanke på tjänstens framtid är det också viktigt att få fler finansiärer att delta i verksamheten, konstaterar överdirektör Jaakko Ylinampa och landskapsdirektör Mika Riipi.

Porokello-applikationen fungerar så att yrkesbilisterna registrerar uppgifter om rörliga renar i applikationen. Uppgifterna är genast användbara för andra vägtrafikanter via Porokello-applikationen och navigatorer, som använder V-Traffic-service. I bästa fall förhindrar varningen renkrockar.

- Förebyggande av olyckor och varnande av andra är verkligen värdefullt arbete och vi tackar yrkesbilisterna för varje renvarning som de har registrerat. Också vi inom OP vill förbättra trafiksäkerheten. Porokello-servicen har en betydande effekt på trafiksäkerheten i Norra Finland, säger Kristian Hiljander, som ansvarar för fordonsförsäkringstjänsterna i OP.

- Ungefär en fjärdedel av djurskador är renkrockar. I 2017 skedde det cirka 4100 renkrockar. Storleken av skadan beror mycket på hur stort djur man krockar med, berättar Hiljander.

Renkrockar sker främst från juli till december och särskilt ökar de i november och december, då det är mörkt och vägarna är hala. Genom att delta i den trafiksäkerhetskampanj som ordnas i november inom Porokello-verksamheten kan alla bidra till att minska antalet renkrockar. Vi är på väg tillsammans, sammanfattar projektledare Henna Nurminen.

Utvecklingen av Porokello-tjänsten fortsätter under år 2019 med hjälp av finansiering från Landsbygdsfonden och OP Försäkring Ab. Bland annat följande organisationer och företag har förbundit sig till utvecklingen av tjänsten: Lapplands förbund, Paliskuntain yhdistys, OP Försäkring Ab, Paikkatieto Online Oy, HHR Business Oy, V-Traffic Mediamobile och DNA Abp.

 

Ytterligare information:

Projektledare Henna Nurminen
tfn 040 835 4114
henna@johdetaanyhdessa.com

Landskapsdirektör Mika Riipi 
tfn 044 767 4200
mika.riipi@lapinliitto.fi

Överdirektör Jaakko Ylinampa
jaakko.ylinampa@ely-keskus.fi
tfn 040 848 0077

Direktör, Fordonsförsäkringstjänster för privatkunder Kristian Hiljander
Tilläggsuppgifter och intervjuförfrågningar OP kommunikation, tfn 050 523 9904


Regional information