Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2018

Lahdessa puhdistetaan Starkin alueen maaperä (Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahden Mytäjäisissä osoitteessa Helsingintie 50 sijaitsevan entisen Starkin alueen maaperän puhdistamisesta. Alueen teollisuus- ja varastorakennukset puretaan ensi keväänä ja samalla puhdistetaan alueella aikaisemmin harjoitetun teollisen toiminnan pilaama maaperä. Alueen maaperä on pilaantunut pinnastaan raskasmetalleilla, PAH-yhdisteillä ja öljyllä. Pilaantunutta maata on noin 500 tonnia. Alueen puhdistaa Lahden kaupunki, joka omistaa kiinteistön. Starkin alueelle tullaan rakentamaan uusi asuinalue lähes 2000 asukkaalle. 

Pilaantunut maa-aines poistetaan, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle ja asumiselle. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176   


Regional information