Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2018

Jokelankosken mittapato kunnostettu (Häme)

Teuronjoessa sijaitseva Hollolan Jokelankosken betoninen mittapato on saatu kunnostettua. Tie- ja vesirakennushallituksen hydrologinen toimisto rakensi vuonna 1970 betonisen mittapadon virtaamamittauksia varten. Pato on vuotanut ja vaikeuttanut siten virtaamamittauksia. Jokelankosken mittapato ja virtaamatulokset ovat olleet osa valtakunnallista hydrologista seurantaa, joka palvelee mm. tulvariskien hallintaa ja ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointia.

Mittapato on valtion rakenne, jonka omistaa nykyisin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Hämeen ELY-keskus on vastannut kunnostustöiden suunnittelusta ja urakoinnista on vastannut Keski-Suomen Rakennus-Purku Oy. Padon kunnostustyön yhteydessä on myös loivennettu padon alapuolista luiskaa, joka jatkossa mahdollistaa kalankulun padon ohi. Teuronjoessa elää ja lisääntyy erittäin uhanalaiseksi luokiteltu taimenkanta, jonka elinoloja ja vaellusmahdollisuuksia on pyritty parantamaan kalateiden ja kutualuekunnostusten avulla.

Pato kunnostettiin 10.12.2018 - 18.12.2018 välisenä aikana ja urakan kokonaiskustannukset olivat yhteensä 8 000 euroa (alv 0%).

 

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 245

Urakoitsija Kalevi Tanttu, Keski-Suomen Rakennus-Purku Oy, puh. 050-567 6902

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037

 


Regional information