Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2018

Envor Biotech Oy:lle ja sen kahdelle johtajalle tuomio ympäristörikoksesta (Häme)

Kanta-Hämeen käräjäoikeus on 9.11.2018 tuominnut forssalaisen jätehuoltoyhtiö Envor Biotech Oy:n ja kaksi sen toimihenkilöä ympäristörikoksesta. Yhtiön toinen johtaja tuomittiin kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja toinen johtaja 50 päiväsakon rangaistukseen jätevesien puutteellisesta esikäsittelystä. Heidän katsottiin syyllistyneen ympäristön turmelemiseen. Päästöraja-arvojen ylittämisen katsottiin olleen tahallista.

Käräjäoikeus tuomitsi yritykselle 50 000 euron yhteisösakon. Lisäksi yhtiö velvoitettiin maksamaan valtiolle rikoshyötynä 93 000 euroa.  Rikoshyöty perustuu siihen, että jätevesien esikäsittelylaitoksen investointia lykättiin, mistä yhtiö sai korkohyötyä ja säästöä käyttö- ja huoltokustannuksissa.

Tuomion mukaan yhtiö oli rikkonut ympäristöluvan jätevesipäästöjä koskevia lupamääräyksiä toistuvasti ja pitkän ajanjakson aikana. Vuonna 2006 myönnetyn ympäristöluvan ehdot olivat rikkoutuneet vuodesta 2010 alkaen. Esimerkiksi vuonna 2010 orgaanisen aineen päästöt ylittivät lupaehdot yli 25-kertaisesti ja seuraavana vuonna yli 32-kertaisesti. Yhtiö sai vuonna 2012 uuden ympäristöluvan, jossa päästörajat olivat suuremmat, mutta nekin yhtiö ylitti vuosina 2012-2015 toistuvasti.

Puutteellisesti esikäsitellyt jätevedet olivat päätyneet laitokselta kunnan viemäriverkkoon ja sitä kautta Forssan jätevedenpuhdistamolle. Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessi oli yhtiön jätevesipäästöjen takia häiriintynyt ja puhdistustulos jätevedenpuhdistamon kautta kulkeneiden jätevesien osalta heikentynyt. Näin kuormitus Loimijoen vesistöön oli lisääntynyt.

Oikeudenkäynnissä vastaajat kiistivät syyllistyneensä rikoksiin ja vaativat syytteiden hylkäämistä muun muassa sillä perusteella, että yhtiö oli tehnyt kaiken mahdollisen vähentääkseen päästöjä ja että typenpoistolaitoksen käyttöönottaminen oli viivästynyt syistä, jotka olivat heidän vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella. Käräjäoikeus kuitenkin totesi, että yhtiö ei ollut riittävän nopeasti ryhtynyt toimenpiteisiin päästöjen rajoittamiseksi ja tehdyt toimenpiteet olivat olleet riittämättömiä. Johtohenkilöt olivat olleet tietoisia päästöraja-arvon rikkomisen jätevedenpuhdistamolle aiheuttamista ongelmista sekä muusta ympäristön pilaantumisen vaarasta. Käräjäoikeus katsoi vastaajien menettelyn aiheuttaneen konkreettista haittaa jätevedenpuhdistamon toiminnalle ja Loimijoen kuormituksen lisääntymisen olleen omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Kari Leinonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 198

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomio 9.11.2018 nro 18/149094, asianro R 15/7169  (tuomio ei ole lainvoimainen)

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176


Regional information