Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2018

Ekoport Turku Oy:n entiselle toimitusjohtajalle ympäristörikostuomio vaarallisten jätteiden epäasiallisesta säilyttämisestä (Häme)

Kanta-Hämeen käräjäoikeus on 23.11.2018 tuominnut jätehuoltoyhtiö Ekoport Turku Oy:n entisen toimitusjohtajan ympäristön turmelemisesta.

Kokeellisen jätteenkäsittelylaitoksen piti muuttaa kotitalousjätteet dieseliksi, mutta prosessia ei koskaan saatu toimimaan kunnolla. Tuotantolaitoksella ei ollut tekoaikaan voimassa olevaa ympäristölupaa ja tuotantolaitoksen koetoimintalupakin päättyi 31.12.2014. Yhtiö asetettiin konkurssiin 9.2.2015.

Tuomion mukaan toimitusjohtaja oli toimiessaan vastuuasemassaan jättänyt tai hylännyt ainakin 116 kuutiota (m3) vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa tahnamaista öljyjätettä Ekoport Turku Oy:n ja sittemmin Ekoport Turku Oy:n konkurssipesän hallinnassa olleelle, Forssassa sijaitsevalle kiinteistölle ajalla 6.6.2014 – 9.2.2015. Rakennuksen ympärille ulos oli jätetty vähintään 100 kuutiota jätettä taivasalle ja ilman asianmukaisia suojauksia. Sisätiloihin jätetyn jätteenkään osalta ei vuotojen hallintaa ollut järjestetty, vaan sisätiloissa oli ollut kaksi avointa viemärikaivoa, joiden kautta onnettomuustilanteissa haitta-aineet olivat vaarassa päästä yleiseen viemäriverkostoon. Käräjäoikeus katsoi teon aiheuttaneen ympäristön turmeltumisen ilmeistä vaaraa.

Käräjäoikeus totesi toimitusjohtajan olleen varmuudella tietoinen vaarallisten jätteiden varastointiin liittyneistä ongelmista ja valvontaviranomaisen vaatimuksesta ongelman poistamiseksi ja korjaamiseksi.

Mies tuomittiin 70 päiväsakon rangaistukseen, jonka määrässä huomioitiin, että hän oli kuitenkin kieltänyt uuden jätteen tuomisen alueelle kesällä 2014.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

 

Lisätietoja:

  • ympäristölakimies Satu Pohja, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 071
  • Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomio 23.11.2018 nro 18/151962, asianro R 18/438

 

Tiedotus:

  • Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

Regional information