Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Tukea haja-asutusalueen viemäröintihankkeille, hajajätevesi-neuvontaan sekä pohjavedensuojeluun Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa (Kaakkois-Suomi)

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Kaakkois-Suomeen vuoden 2016 määrärahaa haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn eli viemäröintihankkeille 110 000 euroa. ELY-keskus on kuitenkin tehnyt avustuspäätöksiä 278 000 eurolla, peruuntuneista hankkeista saatujen määrärahojen uudelleen kohdentamisien ansiosta. Ympäristöministeriöltä on saatu lisäksi jätevesineuvonnan tukemiseen 90 000 euroa sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen 90 000 euroa. Myönnettyjen avustusten tavoite on saada haja-asutuksen jätevesien puhdistus ja pohjaveden suojelu tehostumaan.

Ympäristöministeriö ehdottaa lievennyksiä haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaan sääntelyyn.  Lakiehdotuksen mukaan kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulisi kunnostaa tiettyjen remonttien yhteydessä. Määräaikaan sidottu olisi ainoastaan vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella olevan kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostus. Tavoitteena on, että asetuksen muutos ja lainmuutos tulisivat voimaan samaan aikaan 1. tammikuuta 2017.

Tukea osuuskuntien viemäröintihankkeille

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt tukea viemäröintihankkeille Kouvolassa, Haminassa ja Luumäellä. Kaikkiaan tukea myönnettiin 278 000 euroa.

Tuen saaja    Avustus Hankkeen sijaintikunta
Liikkala-Metsäkylä vesihuolto-osuuskunta    232 000 Kouvola, Hamina
Vesiosuuskunta Töytärintie   22 00 Hamina
Kaakkois-Kivijärven vesihuolto-osuuskunta 24 00 Luumäki
Yhteensä 278 000  

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa saa Etelä-Karjalassa

Myönnetyillä avustuksilla Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry. sekä Suomen Kylätoiminta ry. opastavat haja-asutusalueiden asukkaita Lappeenrannassa, Lemillä, Savitaipaleella, Taipalsaarella, Imatralla, Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella jätevesienkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

JÄSSI -jätevesineuvontahankkeiden tavoitteena on antaa kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa erityisalueilla (pohjavesialueet/ranta-alueet) kesällä 2016.

Lisätietoja:

Lappeenrannan seudun JÄSSI
jätevesineuvoja Niina Tiainen
puh. 044 779 0470

Imatran seudun Jässi-jätevesihanke
jätevesineuvoja Hanna-Riikka Ruokolainen
puh. 045 1888 968
hanna-riikka.ruokolainen(at)jatevesihanke.fi

Pirkko Räikkönen
puh. 046 9420051
pirkko.raikkonen(at)jatevesihanke.fi

Jari Kurjonen
puh. 045 188 8974
jari.kurjonen(at)jatevesihanke.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa
Insinööri Esa Houni
P. 0295 029 233
esa.houni(at)ely-keskus.fi


Regional information