Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kainuussa tuotettiin yli 73 miljoonaa litraa maitoa vuonna 2015 (Kainuun ELY-keskus)

Kainuussa on vuonna 2015 meijeriin lähetetty maitoa 73 191 428 litraa 269 tilalta. Lähetetty maitomäärä on lisääntynyt yli 2,0 milj. litraa ja 2,9 %. Maidonlähettäjien lukumäärä on laskenut 15 kpl ja 5,3 % edellisestä vuodesta 2014. Vastaavasti vuonna 2014 Kainuussa meijeriin lähetettiin maitoa 71 108 132 litraa 284 tilalta. Lähetetty maitomäärä lisääntyi yli 2,2 milj. litraa ja 3,2 % ja maidonlähettäjien lukumäärä putosi 15 kpl ja 5,0 % kpl edellisestä vuodesta 2013.

Tilakohtainen maidonkeskituotos kaikilla tiloilla vuonna 2015 on noussut 22 000 litraa ja 8,7 % 272 000 litraan edellisestä vuodesta 2014. Vuonna 1996 (19 vuotta sitten) maitoa on toimitettu meijeriin 66 856 000 litraa. Maidon lähettäjiä vuonna 1996 on ollut kuitenkin lähes neljä kertaa enemmän kuin vuonna 2015. Tilakohtainen keskituotos on noussut nelinkertaiseksi vuoteen 2015 mennessä vuodesta 1996 lähtien. Rakennemuutos Kainuun lypsykarjatiloilla on ollut rajua.

Vuonna 2015 meijeriin lähetetty maitomäärä on kaikissa muissa kunnissa noussut paitsi Ristijärvellä ja Kajaanissa. Ristijärvellä laskua tuli 24 000 litraa ja 0,8 % ja Kajaanissa 29 000 litraa ja 0,7 %. Huomattavimmat nousut vuonna 2015 ovat olleet Suomussalmella 603 000 litraa, Sotkamossa 485 000 litraa, Puolangalla 457 000 litraa ja Vaalassa 385 000 litraa. Puolangalla tilakohtainen meijeriin lähetty maitomäärän on vuonna 2015 ollut keskimäärin 555 000 litraa. Tilaa kohden nousua on tullut 22 000 litraa ja 4,1 % vuoteen 2014 verrattuna. Puolangan tilakohtainen meijeriin lähetetty maitomäärä vuonna 2015 on kaksinkertainen verrattuna koko Kainuun tilakohtaiseen meijeriin lähetettyyn maitomäärään nähden. Määrä on myös koko valtakunnan huippua. Alhaisimmillaan tilakohtainen maitomäärä oli Hyrynsalmella 151 000 litraa ja Paltamossa 173 000 litraa.

Joulukuun maidontuottajien määrä Kainuussa vuonna 2015 oli 255 tuottajaa. Määrä on laskenut viime vuodesta 15 tuottajaa ja 5,6 %. Vastaavasti joulukuun maidontuottajien määrä Kainuussa vuonna 2014 oli 270 tuottajaa ja määrä laski 2013 vuodesta 17 tuottajaa ja 5,9 %. Lukumääräisesti eniten vuonna 2015 laskua on tapahtunut Sotkamossa (6 maidontuottajaa), Vaalassa (3 maidontuottajaa). Suomussalmella ja Paltamossa laskua ei ole tapahtunut ollenkaan.

Maidontuottajien tilanne on haastavampi kuin menneinä lähivuosina Venäjän pakotteiden, maidonhinnan laskun ja maitokiintiöiden poistumisen johdosta. Viime kesän huono sää ei varmasti parantanut tilannetta. Tuottajien kannattaa saattaa tilan talouden seuranta ja tuotanto niin navetassa kuin pellolla optimitilaan. Tilan perusteltua kehittämistä ei kuitenkaan pidä unohtaa. Maidontuotanto on Kainuun maatalouden selkäranka. Sukupolvenvaihdokset ovat edelleen tärkeitä maatalouden jatkuvuuden kannalta. Toivotaan ensi kesästä parempaa.

Liitetaulukot:

Maidontuotanto ja tuottajat: Kainuussa vuosina 1996, 2014 ja 2015 kuntakohtainen meijeriin lähetetty maitomäärä, maidonlähettäjien lukumäärä vuoden aikana ja tilakohtainen meijeriin lähetetty keskimääräinen maitomäärä. Alhaalla on maakuntakohtainen tilasto vuosilta 1996, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ja 2015.

Joulukuun tuottajat kunnittain -taulukossa kerrotaan maidonlähettäjien lukumäärä joulukuussa 1993, 2013, 2014 ja 2015. Alhaalla on maakuntakohtainen tilasto vuosilta 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ja 2015.

Lähteet: Osuuskunta ItäMaito, Osuuskunta Pohjolan Maito

Lisätietoja: yritystutkija Eeva Heikkinen, Kainuun ELY-keskus, 0295 023 539, eeva.heikkinen@ely-keskus.fi


Regional information