Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Iin Pahkakosken tuulivoimapuiston YVA-ohjelma vireille (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Iin Pahkakosken tuulivoimahankkeen YVA-ohjelman. Lagerwey Development Oy suunnittelee Iin kunnan alueelle enintään 32 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho tulisi olemaan enintään noin 160 MW. Hankealue sijoittuu Oulun kaupungin alueen sisällä sijaitsevalle Iin kunnan Pahkakosken enklaaville. Ohjelmassa on tarkasteltu kolmea eri toteutusvaihtoehtoa, hankkeen toteuttamatta jättämistä sekä kahta erilaista sähkönsiirtoratkaisua.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 8.12.2015 - 27.1.2016 virka- tai aukioloaikoina Oulun ja Iin kunnissa, Yli-Iin hyvinvointipisteessä sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) sekä sähköisenä osoitteessa:
www.ymparisto.fi/iinpahkakoskentuulivoimahankeYVA.

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 8.12.2015 klo 18.00 Kierikkikeskuksessa osoitteessa Pahkalantie 447, 91200 Yli-Ii. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee esittää viimeistään 27.1.2016 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle: PL 86, 90101 OULU, tai mieluiten sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta 26.2.2016 mennessä.

Lisätietoja:

Jari Määttä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 029 503 8384
Jaakko Leppinen, Lagerwey Development Oy, puh. 040 1881 297
Leila Väyrynen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 040 541 2306


Regional information